Hi, How Can We Help You?
 • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
 • Telefon: 0753 103 311
 • Email: notariat@berevoianu.ro

Contractul de comodat asupra unui autoturism

Contractul de comodat asupra unui autoturism

Contractul de comodat asupra unui autoturism

Este actul care permite folosirea unui autoturism de către o altă persoană decât proprietarul acestuia, cu titlu gratuit (inclusiv în situația utilizării autoturismului în afara teritoriului Romaniei de către o persoană, alta decât proprietarul autoturismului).

Documente necesare în vederea încheierii contractului de comodat auto:
 • acte de identitate pentru comodanți și comodatari;
 • certificate de căsătorie și convenții matrimoniale, după caz;
 • acte de proprietate asupra autoturismului (factură sau contract de vânzare);
 • acte de identitate ale autoturismului (talon, carte identitate).
În cazul persoanelor juridice sunt necesare, în plus, următoarele documente:
 • certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
 • certificat constatator valabil emis de Oficiul Registrului Comerțului. În lipsa certificatului constatator, biroul notarial poate elibera, contra cost, un extras prin serviciul RECOM Online.;
 • certificat de înregistrare fiscală a persoanei juridice;
 • hotărârea Adunării Generale a Asociaților din care să rezulte acordul asociaţilor cu privire la încheierea contractului și împuternicirea administratorului pentru semnarea acestuia;
Costuri:
 1. Onorariul notarial:

Onorariul minim care poate fi perceput de biroul notarial pentru autentificarea contractului este reglementat de ANEXA Nr. 2 la Ordinul Ministerului Justiției Nr. 46/C/2011 pentru aprobarea normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici și are ca bază de calcul prețul vânzării.

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării contractului.

În funcție de particularitatea fiecărei situații concrete, notarul instrumentator poate solicita documente suplimentare în vederea încheierii contractului.

Aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la încheierea unui CONTRACT?

Ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro