Hi, How Can We Help You?
  • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
  • Telefon: 0753 103 311
  • Email: notariat@berevoianu.ro

Contractul de împrumut

Contractul de împrumut

Contractul de împrumut

Împrumutul este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de timp aceeaşi sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeaşi natură şi calitate.
Cel mai adesea intalnit in practica este imprumutul unor sume de bani. Acest tip de împrumut, până la proba contrară, se prezumă a fi cu titlu oneros (cu dobândă). Nu se poate dispune o dobândă mai mare decât limita admisă legal, cuantumul acesteia fiind stabilit prin legi speciale.

Documente necesare în vederea încheierii contractului de împrumut:
  • acte de identitate împrumutat și împrumutător;
  • certificate de căsătorie și convenții matrimoniale, după caz;
  • extrase de conturi bancare pentru împrumutător și împrumutat.
În cazul persoanelor juridice sunt necesare, în plus, următoarele documente:
  • certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
  • certificat constatator valabil emis de Oficiul Registrului Comerțului. În lipsa certificatului constatator, biroul notarial poate elibera, contra cost, un extras prin serviciul RECOM Online.;
  • certificat de înregistrare fiscală a persoanei juridice;
  • hotărârea Adunării Generale a Asociaților din care să rezulte acordul asociaţilor cu privire la încheierea contractului și împuternicirea administratorului pentru semnarea acestuia;

Costuri :

1. Onorariul notarial (în sarcina debitorului):

Onorariul minim care poate fi perceput de biroul notarial pentru autentificarea contractului este reglementat de ANEXA Nr. 2 la Ordinul Ministerului Justiției Nr. 46/C/2011 pentru aprobarea normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici și are ca bază de calcul valoarea împrumutului.

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării contractului.

În funcție de particularitatea fiecărei situații concrete, notarul instrumentator poate solicita documente suplimentare în vederea încheierii contractului.

Aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la încheierea unui CONTRACT?

Ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro