Hi, How Can We Help You?
  • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
  • Telefon: 0753 103 311
  • Email: notariat@berevoianu.ro

Declarație – consimțământ părinți pentru ieșirea din țară a minorului

Declarație – consimțământ părinți pentru ieșirea din țară a minorului

Declarație – consimțământ părinți pentru ieșirea din țară a minorului

Pentru a produce efecte juridice, anumite declarații trebuie încheiate în formă autentică, în fața notarului public.

Acte necesare:

– Act de identitate părinte/părinți declaranți;
– Certificat de naștere minor;
– Pașaport sau cartea de identitate minor;
– Pașaport sau carte de identitate însoțitor;

Notă: În cazul în care minorul călătorește în afara țării cu altcineva decât cu unul dintre părinți, însoțitorul trebuie să obțină certificat de cazier judiciar. Certificatul de cazier judiciar împreună cu declarația vor fi prezentate poliției de frontieră la ieșirea din țară alături de minor.

În funcție de specificul fiecărei situații, notarul public poate solicita documente suplimentare.

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării actului.

Aveți nevoie de informații suplimentare?

Ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro