Hi, How Can We Help You?
  • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
  • Telefon: 0753 103 311
  • Email: notariat@berevoianu.ro

Declarație de luare în spațiu locativ

Declarație de luare în spațiu locativ

Declarație de luare în spațiu locativ

Pentru a produce efecte juridice, anumite declarații trebuie încheiate în formă autentică, în fața notarului public.

Acte necesare:
  • Act de identitate declarant;
  • Actul de identitate al persoanei care este luată în spațiu;
  • Act de proprietate al imobilului;
  • Extras de carte funciară pentru informare (poate fi obținut de biroul notarial, acest serviciu adăugând 20 lei la tariful declarației).

În funcție de specificul fiecărei situații, notarul public poate solicita documente suplimentare.

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării actului.

Aveți nevoie de informații suplimentare?

Ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro