Hi, How Can We Help You?
  • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
  • Telefon: 0753 103 311
  • Email: notariat@berevoianu.ro

Declarație de opțiune succesorală

Declarație de opțiune succesorală

Declarație de opțiune succesorală, de acceptare sau renunțare la moștenire.

Pentru a produce efecte juridice, anumite declarații trebuie încheiate în formă autentică, în fața notarului public.

Acte necesare:
  • Act de identitate declarant;
  • Certificat de naștere declarant;
  • Acte de stare civilă care atestă legătura de rudenie a declarantului cu defunctul;
  • Certificatul de deces al defunctului.

În funcție de specificul fiecărei situații, notarul public poate solicita documente suplimentare.

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării actului.

Aveți nevoie de informații suplimentare?

Ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro