Hi, How Can We Help You?
  • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
  • Telefon: 0753 103 311
  • Email: notariat@berevoianu.ro

Declaratie exercitare functie administrator

Declaratie exercitare functie administrator

Declarație privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea funcției de administrator

Pentru a produce efecte juridice, anumite declarații trebuie încheiate în formă autentică, în fața notarului public.

Acte necesare:
  • Actul de identitate al administratorului;
  • Dovada rezervării denumirii, dacă societatea este în curs de constituire;
  • Certificatul de înregistrare a societății, dacă este o societate deja constituită;
  • Actul constitutiv al societății;
  • Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului.
  • Certificatul constatator de dată recentă, obținut de la Registrul comerțului; Dacă solicitantul nu deține acest certificat, biroul notarial îl poate obține pe loc prin serviciul RECOM ONLINE, acest serviciu adăugând 20 lei + TVA la tariful declarației.
  • Certificatul constatator de dată recentă, obținut de la Registrul comerțului; Dacă solicitantul nu deține acest certificat, biroul notarial îl poate obține pe loc prin serviciul RECOM ONLINE, acest serviciu adăugând 20 lei + TVA la tariful declarației.

În funcție de specificul fiecărei situații, notarul public poate solicita documente suplimentare.

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării actului.

Aveți nevoie de informații suplimentare?

Ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro