Hi, How Can We Help You?
  • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
  • Telefon: 0753 103 311
  • Email: notariat@berevoianu.ro

Declarație lipsă litigii imobil

Declarație lipsă litigii imobil

Declarație privind lipsa litigiilor cu privire la un imobil, necesare pentru obținerea autorizațiilor de construire şi pentru încheierea contractelor pentru furnizarea de utilităţi

Pentru a produce efecte juridice, anumite declaraţii trebuie încheiate în formă autentică, în faţa notarului public.

Acte necesare:

– Act de identitate proprietar;
– Act de proprietate al imobilului;
– Încheiere de intabulare (de carte funciară);
– Extras de carte funciară pentru informare (poate fi obținut de biroul notarial, acest serviciu adăugând 20 lei la tariful declarației).

În funcție de specificul fiecărei situații, notarul public poate solicita documente suplimentare.

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării actului.
Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro