Hi, How Can We Help You?
  • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
  • Telefon: 0753 103 311
  • Email: notariat@berevoianu.ro

Declarație privind acordul vecinilor pentru construire

Declarație privind acordul vecinilor pentru construire

Declarație privind acordul vecinilor pentru construire

Pentru a produce efecte juridice, anumite declarații trebuie încheiate în formă autentică, în fața notarului public.

Acte necesare:
  • Carte de identitate declarant;
  • Carte de identitate proprietar lot vecin;
  • Acte de proprietate ale imobilelor învecinate;
  • Extrase de carte funciară pentru informare (pot fi obținute de biroul notarial, acest serviciu adăugând 20 lei la tariful declarației).

În funcție de specificul fiecărei situații, notarul public poate solicita documente suplimentare.

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării actului.

Aveți nevoie de informații suplimentare?

Ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro