Hi, How Can We Help You?
  • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
  • Telefon: 0753 103 311
  • Email: notariat@berevoianu.ro

Procură de reprezentare în procedura de dezbatere a moștenirii

Procură de reprezentare în procedura de dezbatere a moștenirii

Procură de reprezentare în procedura de dezbatere a moștenirii

În baza unei procuri notariale, puteți împuternici o altă persoană, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele și pe seama dumneavoastră, actul care urmează a fi perfectat fiind considerat ca fiind încheiat direct de către dumneavoastră.

Acte necesare:
  • Act de identitate mandant;
  • Certificat de naștere mandant;
  • Acte de stare civilă care atestă legătura de rudenie a mandantului cu defunctul;
  • Certificatul de deces al defunctului;
  • Declarația de acceptare a succesiunii, dacă există. Dacă nu există, ea va fi cuprinsă în procură;
  • Act de identitate mandatar.

În funcție de specificul fiecărei situații, notarul public poate solicita documente suplimentare.

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării actului.

Aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la încheierea unei PROCURI?

Ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro