Hi, How Can We Help You?
  • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
  • Telefon: 0753 103 311
  • Email: notariat@berevoianu.ro

Procură depunere declarații fiscale

Procură depunere declarații fiscale

Procură depunere declarații fiscale online pe portalul A.N.A.F., din partea societății sau P.F.A,

În baza unei procuri notariale, puteți împuternici o altă persoană, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele și pe seama dumneavoastră, actul care urmează a fi perfectat fiind considerat ca fiind încheiat direct de către dumneavoastră.

Acte necesare:
  • Act de identitate administrator;
  • Act de identitate împuternicit, titular al certificatului digital de semnătură electronică (de obicei contabilul socității/P.F.A.);
  • Certificatul constatator de dată recentă, obținut de la Registrul comerțului; Dacă solicitantul nu deține acest certificat, biroul notarial îl poate obține pe loc prin serviciul RECOM ONLINE, acest serviciu adăugând 20 lei + TVA la tariful declarației.

În funcție de specificul fiecărei situații, notarul public poate solicita documente suplimentare.

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării actului.

Aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la încheierea unei PROCURI?

Ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro