Hi, How Can We Help You?
  • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
  • Telefon: 0753 103 311
  • Email: notariat@berevoianu.ro

Procură ieșire din indiviziune-partaj

Procură ieșire din indiviziune-partaj

Procură în vederea ieșirii din indiviziune – partajului

În baza unei procuri notariale, puteți împuternici o altă persoană, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele și pe seama dumneavoastră, actul care urmează a fi perfectat fiind considerat ca fiind încheiat direct de către dumneavoastră.

Acte necesare:
  • Act de identitate proprietar coindivizar (mandant);
  • Act de identitate împuternicit (mandatar);
  • Act de proprietate asupra mobilelor/imobilelor ce se partajează;
  • Încheiere de intabulare (de carte funciară);
  • Extras de carte funciară pentru informare (poate fi obținut de biroul notarial, acest serviciu adăugând 20 lei la tariful declarației).
  • Informații despre modul de partajare, eventuala sultă și modalitatea de plată/încasare a acesteia.

În funcție de specificul fiecărei situații, notarul public poate solicita documente suplimentare.

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării actului.

Aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la încheierea unei PROCURI?

Ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro