Hi, How Can We Help You?
  • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
  • Telefon: 0753 103 311
  • Email: notariat@berevoianu.ro

Testamente

Testamentul

Testamentul este actul unilateral și personal, prin care o persoană (testator) dă dispoziţii pentru momentul în care nu va mai fi în viaţă, cu privire la împărţirea averii sale, organizarea funeraliilor sau alte aspecte conexe.
succesiunea la notar

Testamentul este un act revocabil, astfel încât testatorul are dreptul ca pe parcursul vieții sale să încheie câte testamente consideră necesar, revocând testamentele anterioare sau aducând completări testamentelor existente. Un testament autentic poate fi revocat doar printr-un act autentic notarial.Testamentul este un act individual; este interzis, sub sancțiunea nulității absolute, ca două sau mai mule persoane să dispună prin același act, indiferent dacă testează una în favoarea celeilalte sau în favoarea unui terț.

– actul de identitate al persoanei care lasă testamentul;
– actele de identitate ale celor doi martori care îl vor asista pe testator la notariat (testatorul poate fi asistat de unul sau de doi martori, caz în care aceștia trebuie să prezinte actele de identitate. În cazul în care, din pricina unei boli sau din orice altă cauză, dispunătorul nu poate semna, la autentificarea testamentului este obligatorie prezența a doi martori.);
– copia actului de identitate al persoanei/persoanelor în favoarea căreia/cărora testatorul lasă testamentul;
– în cazul în care prin testament se lasă un legat cu titlu particular, dispunătorul trebuie să prezinte actele de proprietate ale bunului care face obiectul legatului;
Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro
Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării actului.
În funcție de particularitatea fiecărei situații concrete, notarul instrumentator poate solicita documente suplimentare.

Aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la încheierea unui TESTAMENT ?
Ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro