Hi, How Can We Help You?
  • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
  • Telefon: 0753 103 311
  • Email: notariat@berevoianu.ro

Taxe notariale

Taxe notariale

Taxe notariale

Onorariu

Procedurile precum declarații, procuri, copii legalizate, testamente, divorțuri au o valoare fixă, aceasta fiind stabilită în funcție de complexitatea actului și de durata efectuării serviciului.

În cazul contractelor, onorariul este reglementat conform Ordinului Ministrului Justiției nr. 46/C din data de 06.01.2011 publicat în Monitorul Oficial nr. 133/22.02.2011, fiind compus dintr-o parte fixă și o parte graduală stabilită în funcție de prețul imobilului în cauză.

În situația în care prețul stabilit de părți pentru imobil este inferior valorii din expertiza oficială publicată pentru anul în curs, aceasta din urmă va fi luată în calcul pentru stabilirea onorariului.

O serie de operațiuni sunt scutite de onorariu, între care declarațiile pentru ajutorul de șomaj, pentru ajutorul social, declarații pentru valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap, declarații pentru foștii deținuți politici, pentru veternaii de război, declarații pentru obținerea de burse, declarații pentru obținerea de rechizite, declarații privind obținerea de locuri în cămine etc.

Tarife de Carte Funciară

Eliberare extras de informare:
>20 lei – în regim normal (se eliberează în două zile)
>100 lei – în regim de urgență (se eliberează într-o zi)

Eliberare extras de autentificare:
> 40 lei – în regim normal (se eliberează în două zile);
> 200 lei – în regim de urgență (se eliberează într-o zi).

Tariful datorat Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru intabularea dreptului de proprietate:
>0,15 % din prețul imobilului pentru persoane fizice;
> 0,5% din prețul imobilului pentru persoane juridice.

În situația în care prețul stabilit de părți pentru imobil este inferior valorii din expertiza oficială publicată pentru anul în curs, aceasta din urmă va fi luată în calcul pentru stabilirea tarifului datorat Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Toate tarifele de mai sus reprezintă taxe pe care notarul public le colectează de la părți și le virează Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Impozit

1. Acte translative de proprietate
Impozitul datorat pentru transferul dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia se încaseză și se virează către A.N.A.F. de către notarul public. Indiferent de numărul de vânzători, acesta se calculeză scăzând din prețul vânzării suma de 450.000 lei (valoarea neimpozabilă conform Codului Fiscal) și aplicând asupra sumei rămase procentul de 3%. Tranzactiile ce au o valoare sub 450.000 lei sunt scutite de plata impozitului.

2. Succesiuni
Pentru succesiunile dezbătute în termen de 2 ani de la data decesului nu se plătește impozit, urmând ca după depășirea acestui termen, să se perceapă un impozit de 1% din valoarea bunurilor imobile care alcătuiesc masa succesorală.